امروز یکشنبه 29 فروردین 1400
coursdefrancais.cloob24.com
  0

  همانطور که در مقدمه گفته شد جنسیتها و حروف تعریفی در زبان فرانسه موجود می باشد. بدین معنا که در زبان فرانسهتمامی اسامی دارای جنسیت  مذکر یا مونث می باشند و حرف تعریف معینی برای خوددارند.

   

  حروف تعریف شناخته شده

  (L’articledéfini)

  این حروف تعریفنشان دهنده ی این است که اسم بعد از آن شناخته شده است،

  یعنی می دانیمدرباره ی چه چیز حرف می زنیم.

  برای مثال وقتی می گوییم: Le train  می دانیم درباره ی کدوم قطار صحبت می کنیم

  آن قطار برای هردو نفری که صحبت می کنیم شناخته شده است.

  همچنین آن اسم رااز لحاظ جنسیت مذکر و مونث و از لحاظ مفرد و جمع بودن مشخص می کند.

   

   

  Masculin(مَسکولَن)                  مذکر

  Féminin (فِمینَن)                        مونث

  Singulier (سَنگولیه)                     مفرد

  Le (لو)

  La (لَ)

  Pluriel(پُلوُقیل)                           جمع

  Les (لِ)

   

  پس هر گاه ما Le , La ,Les  دیدم، کلمه ی بعد از آن اسم است

  و

  از لحاظ جنسیت وتعداد برای ما شناخته شده است.

  پیشنهادی که دارم ازهمین ابتدا هر اسمی را که یاد می گیرید همراه با حروف اضافه ی آن یاد بگیرید.

   

  نکته:

  اگر اسمی با یک حرف صدا دار شروع شود در حالت مفرد

   به جای le , la

   از l’  استفاده می شود.

   

  La télévision

  لَ تِلِویزیون

  تلویزیون

  Le cinéma

  لُسینِما

  سینما

  Le théâtre

  لُتِئاتخ

  تئاتر

  Lécole

  لِکول

  مدرسه

  Le rock

  لُ قوک

  راک

  Le jazz

  لُ جاز

  جاز

  Le sport

  لُاِسپوقت

  ورزش

  La voiture

  لَواتوق

  ماشین

  La dance

  لَدانس

  رقص

  L’avion

  لَویون

  هواپیما

  L’opéra

  لُپِقا

  اُپرا

  L’activité

  لَکتیویتِ

  فعالیت

   

   

   

   

  0
  اعداد شمارشی
  zéroز ِقُ صفر
  un , une اَن، اونیک
  deuxدودو
  troisتخوآسه
  quatreکَتقچهار
  cinqسَنکپنج
  sixسیسشش
  septسِتهفت
  huitویتهشت
  neufنُفنه
  dixدیسده
  onze اُنْزیازده
  douzeدوُزدوازده
  treizeتْخِزسیزده
  quatorzeکَتُقْزچهارده
  quinzeکَنْزپانزده
  seizeسِزشانزده
  dix - septدی سِتهفده
  dix - huitدیزویتهجده
  dix - neufدیز نُفنوزده
  vingtوَنبیست

   

  0

  ما                    

  nous

  من              

  je

  شما                 

  vous

  تو                    

  tu

  آنها (مذکر)       
  آنها (مونث)       

  ils
  elles

  او (مذکر)        
  او (مونث)        

  il
  elle

  نکته 1 : اگر درباره عده ای از افراد صحبت می کنیم که همگی مذکر هستند از ضمیر مذکر ils و اگر درباره

   عده ای از افراد صحبت می کنیم که همگی مونث هستند از ضمیر مونث elles استفاده می کنیم. 

  ولی اگر درباره جمعی از افراد مذکر و مونث صحبت کنیم از ضمیر مذکر ils استفاده می کنیم.

  نکته 2 : در زبان فرانسه مانند زبان فارسی برای احترام به شخص مفرد مخاطب به جای تو ( tu )از 

  شما ( vous)استفاده می شود.  0


  همانطور که درمقدمه گقته شد  افعال در زبان فرانسه به 3 گروه عمده تقسیم می شوند:

  گروه اول (باقاعده)/ گروه دوم(باقاعده)/ گروه سوم(بی قاعده)

  در این درس صرفافعال گروه اول(باقاعده)در زمان حال ساده را یاد خواهید گرفت.

  ·        چگونه تشخیص دهیم که یک فعل گروه اول است یا خیر؟

  به سادگی، یک نشانه دارد که به راحتی می شود تشخیص داد.

  هر فعلی که به –er  ختم شود فعلگروه اول می باشد. مانند:

  Parler   (حرف زدن)

  Chanter   (خواندن)

  Pleurer  (گریه کردن)

  Voler  (دزدیدن سرقت کردن)

  اما زبان فرانسه زبان استثناء هاست،پس باید استثناء ها رو هم یاد گرفت. مانند:

  Aller   (رفتن)

  که با وجود اینکه به –er  ختم می شود، امااستثناء است و جزء افعال گروه سوم محسوب می شود.

   

  پس همه ی افعالی که به  -er  ختم می شوند، گروه اول هستند به جز استثناء ها.

  ·        حالا چگونه صرف می شود؟

  هر فعل از دوقسمت تقسیم می شود Radical  و Terminaison.

  حالا اگر –er  را از یک فعل مانند chanter  حذف کنیم chant  باقی می ماند،که به آن Radical  یا ریشه ی فعلمی گویند.

  حالا به این chant  باقی ماندهیکسری Terminaison   و یا شناسه بهترتیب جدول زیر اضافه می شود.

  Nous Chantons

  Je Chante

  Vous chantez

  Tu Chantes

  Ils/elles Chantent

  Il/elle chante

   

  حالا فعل های دیگر را صرف کنید و نتیجه رو برایمن ارسال کنید تا ایرادات آن را با هم بررسی کنیم.   0

  حروف تعریف نا شناخته(نکره)

  حرف تعریف ناشناخته یا نکره زمانی بکار می رود که اسمی که در باره آن صحبت می شود از نظر گوینده و شنونده ناشناس باشد .

  مونث      Féminin

  مذکر      Masculin


  uneیک زن        une femme
  یک پرستار une infirmiere

  unیک مرد      un homme
  یک پرستار un infirmier

  مفرد  Singulier

  desزنان        des femmesکارگران   des ouvriéres

  des
  مردان     des hommes
  کارگران   des ouvriers

  جمع  Pluriel


  0

  توی این درس می خوایم یه مطلب خیلی ساده و اما خیلی مهم رو یاد بگیریم.

  اون هم صرف افعال بی قاعده ای است که هم بسیار پر کاربرد هستند و هم برای صرف افعال در زمان های دیگه نقش فعل کمکی رو بازی می کنند و یادگیریش الزامی است.

  امروز اولین اون فعل ها، یعنی فعل être رو یاد می گیریم.

   

   

  Être

  Noussommes

  Je suis

  Vous êtes

  Tu es

  Ils/elles sont

  Il/elle est

  موارد استفاده:

  ·         برای معرفی:

  من معلم هستم

  Je suis professeur

  تو دانشجو هستی

  Tu es étudiant

  ما پرستار هستیم

  Nous sommes infirmiers

   

   

  ·         بیان صفات در فرانسه

  من خسته هستم

  Je suis fatigué

  او (مونث)شجاع است

  Elle est courageuse

  شما بد جنس هستید

  Vous êtes méchant

  تو خجالتی هستی

  Tu es timide

  ما آماده هستیم

  Nous sommes prêts

  ·         بیان ملیت ها

  من فرانسوی هستم

  Je suis Français

  ما ایرانی هستیم

  Nous sommes Iraniens

  موارد استفاده از فعل être   ادامه دارد که بر حسب مورد در درسهای آینده گفته خواهد شد.

  فقط یادتون نره خیلی خوب یادش بگیرید چون بدون بلد بودن اون نمی تونید فرانسه حرف بزنید.

  سوال هاتون رو به 3 طریق:

  1-      ایمیلتون رو بزارید تا پاسخ برای شما ارسال بشه

  2-       تماس بگیرید (حتماً قبلش پیامک بدید که سر کلاس نباشم)

  3-      در قسمت نظرات به صورت عمومی بپرسید تا پاسخ رو بقیه دوستان هم ببینند، شاید سوال دیگران هم باشه