امروز جمعه 15 فروردین 1399
coursdefrancais.cloob24.com
0
اعداد شمارشی
zéroز ِقُ صفر
un , une اَن، اونیک
deuxدودو
troisتخوآسه
quatreکَتقچهار
cinqسَنکپنج
sixسیسشش
septسِتهفت
huitویتهشت
neufنُفنه
dixدیسده
onze اُنْزیازده
douzeدوُزدوازده
treizeتْخِزسیزده
quatorzeکَتُقْزچهارده
quinzeکَنْزپانزده
seizeسِزشانزده
dix - septدی سِتهفده
dix - huitدیزویتهجده
dix - neufدیز نُفنوزده
vingtوَنبیست

 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه