امروز جمعه 15 فروردین 1399
coursdefrancais.cloob24.com
0

همانطور که در مقدمه گفته شد جنسیتها و حروف تعریفی در زبان فرانسه موجود می باشد. بدین معنا که در زبان فرانسهتمامی اسامی دارای جنسیت  مذکر یا مونث می باشند و حرف تعریف معینی برای خوددارند.

 

حروف تعریف شناخته شده

(L’articledéfini)

این حروف تعریفنشان دهنده ی این است که اسم بعد از آن شناخته شده است،

یعنی می دانیمدرباره ی چه چیز حرف می زنیم.

برای مثال وقتی می گوییم: Le train  می دانیم درباره ی کدوم قطار صحبت می کنیم

آن قطار برای هردو نفری که صحبت می کنیم شناخته شده است.

همچنین آن اسم رااز لحاظ جنسیت مذکر و مونث و از لحاظ مفرد و جمع بودن مشخص می کند.

 

 

Masculin(مَسکولَن)                  مذکر

Féminin (فِمینَن)                        مونث

Singulier (سَنگولیه)                     مفرد

Le (لو)

La (لَ)

Pluriel(پُلوُقیل)                           جمع

Les (لِ)

 

پس هر گاه ما Le , La ,Les  دیدم، کلمه ی بعد از آن اسم است

و

از لحاظ جنسیت وتعداد برای ما شناخته شده است.

پیشنهادی که دارم ازهمین ابتدا هر اسمی را که یاد می گیرید همراه با حروف اضافه ی آن یاد بگیرید.

 

نکته:

اگر اسمی با یک حرف صدا دار شروع شود در حالت مفرد

 به جای le , la

 از l’  استفاده می شود.

 

La télévision

لَ تِلِویزیون

تلویزیون

Le cinéma

لُسینِما

سینما

Le théâtre

لُتِئاتخ

تئاتر

Lécole

لِکول

مدرسه

Le rock

لُ قوک

راک

Le jazz

لُ جاز

جاز

Le sport

لُاِسپوقت

ورزش

La voiture

لَواتوق

ماشین

La dance

لَدانس

رقص

L’avion

لَویون

هواپیما

L’opéra

لُپِقا

اُپرا

L’activité

لَکتیویتِ

فعالیت

 

 

 

 

تبلیغات متنی
فروشگاه ساز رایگان فایل - سیستم همکاری در فروش فایل
بدون هیچ گونه سرمایه ای از اینترنت کسب درآمد کنید.
بهترین فرصت برای مدیران وبلاگ و وب سایتها برای کسب درآمد از اینترنت
WwW.PnuBlog.Com
ارسال دیدگاه